مختصری از من

از ویژگی های بارز اینجانب صبر و حوصله در تدریس و بیان مطالب به ساده ترین شکل ممکن می باشد تا درک آن برای تمامی دانشجویان میسر باشد و این امر از علاقه بسیار زیاد این جانب به امر مقدس تدریس می باشد که بزرگترین دلیل ادامه تحصیل اینجانب نیز محسوب می گردد.
مطرح کردن مباحث دشواری مانند طراحی تهویه صنعتی و مباحث مفهومی و غیرقابل لمسی مانند جنبه های مختلف ایمنی و ارگونومی باعث شده تا تلاش بسیاری در مطالعه در این زمینه ها و فراگیری مطالبی جدید و به روز نموده تا بتوانم مطالب را به صورت ملموس و با زبانی ساده بیان دارم و هدف اصلی در کلاس ها، آموزش مطالب طبق سرفصل و ارتباط منطقی با دانشجویان می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشن حرفه ای
  /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی بهداشن حرفه ای
  /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم مهندسی بهداشن حرفه ای
  /دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس مدلسازی حوادث توسط نرم افزار PHAST به دانشجویان ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • تدریس فیزیک کنکور برای دانش آموزان دبیرستانی
 • تدریس نرم افزار Ulead studio برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پروژه ها

 • 1396
  ارزیابی وضعیت اجرای اصول ایمنی ذاتی و پیش بینی اثربخشی آن برکاهش ریسک کمی و پیامد حوادث فرآیندی: مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی
  مجری اول

  توضیحات: قرار داد با NPC (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، ارزیابی وضعیت ایمنی ذاتی و مدسازی حوادث و تاثیر آن بر روی ارزیابی ریسک کمی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شاعر، نویسنده و منتقد ادبی. کسب مقام در جشنواره کشور آواز قو برای داستان کوتاه در مورد دفاع مقدس، علاقه مند به مباحث روانشناسی صنعتی و طراحی تهویه و کدنویسی فرمول ها و جداول در نرم افزار Excel

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی تهویه صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدلسازی حوادث فرآیندی (توسط نرم افزار PHAST و ALOHA)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه صنعتی شریف
 • مدل های تصمیم گیری چندمعیاره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مهندسی کنترل صدا و ارتعاش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مهندسی روشنایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک های مدیریت مدرن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک های ارائه دادن و فن بیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارگونومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث ایمنی ذاتی و ایمنی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • PHAST
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ALOHA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Prezi Pro v5.2.8
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی تهویه صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدلسازی حوادث فرآیندی (توسط نرم افزار PHAST و ALOHA)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه صنعتی شریف
 • مدل های تصمیم گیری چندمعیاره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مهندسی کنترل صدا و ارتعاش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مهندسی روشنایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک های مدیریت مدرن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک های ارائه دادن و فن بیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارگونومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث ایمنی ذاتی و ایمنی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
https://.com