مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه علم و صنعت / معدل 15.34

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی و بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی و بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com