مختصری از من

اینجانب دارای مدرک کارشناسی فیزیک هسته ای میباشم و در حال حاضر دانشجوی ارشد پرتوپزشکی هستم بسیار علاقه مند به کار در زمینه دستگاه های پزشکی میباشم. هم چنین عنوان های درسی دستگاهای پزشکی و سیستم های تصویربرداری را با موفقیت گذرانده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد پرتوپزشکی
  /دانشگاه علوم و تحقیقات

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com