مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت پروژه /دانشگاه پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پخش سراسری نیکو
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مسئول واحد خرید
 • تیر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱
  رجا- تعمیرات اساسی واگنهای مسافربری
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست واحد ترمز اساسی
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  رجا-تعمیرات جاری واگنهای مسافربری
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر تعمیرات سایت تهران
https://.com