مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
  گرایش مناطق ویژه و اقتصادی /دانشگاه دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار / معدل 15.74

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت کشتیرانی ولفجر
  مالی و حسابداری/ کنترل هزینه

  توضیحات: کنترل هزینه عملیات بازرگانی کشتی

 • آذر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  شرکت پخش زاگرس
  مالی و حسابداری/ انباردار

  توضیحات: انباردار شرکت پخش مواد غذایی در شیراز

 • مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  موسسه تحقیقاتی آگاه
  لیدر

  توضیحات: اجرای فعالیتهای آماری و تحقیقات بازاری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  پاینامه دوره کارشناسی در خصوص منطقه آزاد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بارفرابری
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اجاره کشتی
 • اسناد، قوانین و سازمانها
  80% Complete
  عنوان مدرک: اسناد، قوانین و سازمانها
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حقوق دریایی
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با کشتیرانی و بندر
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بیمه های دریایی
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با فناوری اطلاعات بندری

ابزار و نرم افزار

 • توانایی انجام مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نوژان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بارفرابری
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اجاره کشتی
 • اسناد، قوانین و سازمانها
  80% Complete
  عنوان مدرک: اسناد، قوانین و سازمانها
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حقوق دریایی
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با کشتیرانی و بندر
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بیمه های دریایی
 • بنادر و کشتیرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با فناوری اطلاعات بندری
https://.com