مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    فوق دیپلم حسابداری
    /دانشگاه آموزشکده الزهرا

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com