مختصری از من

آشنا به:
امور اجرایی ساختمان های بتنی و فلزی
نرم افزارهای ورد و اکسل- اتوکد - برنامه آیین (تدبیر)
متره و برآورد
صورت وضعیت
تعدیل
آنالیز بها و قیمت جدید
بخش نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1387
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد یزد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شزکت نگین پایدار ایرانیان(مجتمع مسکونی 1000 واحدی مروارید غرب)
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت عمران سازه صبا(مجتمع مسکونی 1000 واحدی مروارید غرب)
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی کارفرما
 • بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت عمران سازه صبا(برج های مسکونی نگین غرب)
  مهندسی عمران/ معماری/ مسوول اجرایی
 • مرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۱
  مجتمع مسکونی 70 واحدی شخصی ساز
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸
  مجتمع مسکونی 20 واحدی
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس اجرایی

پروژه ها

 • 1395
  پروژه مسکونی 1000 واحدی مروارید غرب
  کارشناس دفتر فنی
 • 1393
  پروژه برجهای مسکونی نگین غرب
  مسوول اجرایی
 • 1390
  مجتمع مسکونی 70 واحدی شخصی ساز
  سرپرست کارگاه
 • 1388
  مجتمع مسکونی 20 واحدی شخصی ساز
  مهندس اجرایی
https://.com