مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای از سال 1384 در زمینه رسیدگی به اسناد پزشکی فعالیت دارم ، بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مامایی
  گرایش مامایی /دانشگاه علوم پزشکی ارومیه / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  شرکت بیمه آتیه سازان حافظ شعبه کرمانشاه
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس اسنادپزشکی-مسئول امور قراردادها-کارشناس اختصاصی رسیدگی به اسناد بیمارستانی

  توضیحات: دریافت لوح تقدیر از وزارت آموزش و پروش در سمت بیمه گزار تحت عنوان برترین کارشناس اسناد پزشکی استان
  قبولی در آزمون بیمه مرکزی
  شرکت در همایشهای تخصصی رسیدگی به اسناد پزشکی برگزار شده در استاهای تهران ، لرستان، اصفهان و کرمانشاه

دانش تخصصی

 • رسیدگی به اسناد بیمارستانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رسیدگی به اسناد بیمارستانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com