مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه مفید / معدل 17.69

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  گذراندن دوره آژانس های هواپیمایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com