مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه آزاد رودهن / معدل 13.25

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  آزمایشگاه تشخیص پزشکی پردیس
  کارشناس آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کار گاه آشنایی با کاربرد های حیوانات آزمایشگاهی در پژوهشهای زیست پزشکی(پژوهشگاه رویان) کارگاه کشت و نگهداری سلول های بنیادی رویانی موشی(پژوهشگاه رویان)
 • 1394
  کار گاه آشنایی با کاربرد های حیوانات آزمایشگاهی در پژوهشهای زیست پزشکی(پژوهشگاه رویان) کارگاه کشت و نگهداری سلول های بنیادی رویانی موشی(پژوهشگاه رویان)
 • 1394
  کار گاه آشنایی با کاربرد های حیوانات آزمایشگاهی در پژوهشهای زیست پزشکی(پژوهشگاه رویان) کارگاه کشت و نگهداری سلول های بنیادی رویانی موشی(پژوهشگاه رویان)

دانش تخصصی

 • Office - Excel - Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Office - Excel - Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com