مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش It /دانشگاه دانشگاه فنی ومهندسی ماهشهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاور نرم افزارهای علمی شرکت

  توضیحات: دارتی تخصص مرتبط با رشته تحصیلی
  و اطلاعات لازم در زمینه نرم افزار

پروژه ها

 • 1390
  نقش itدر توسعه سازمان های اقتصادی کشور
  مسءول پروژه

  توضیحات: اشنایی با نقشitدر سازمان ها ی مختلف کشور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طی کردن پارهای از دورهای هنری در کنار تخصص اصلی
 • دیپلم جواهرسازی
 • دیپلم خیاطی
 • دیپلم ارایش وپیرایش
 • دیپلم گامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com