مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه خیام

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت ارم نوش(پپسی کولا)
  کارمند بازرگانی خارجی

  توضیحات: مکالمات خارجی بر عهده اینجانب بود.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • گذراندن دوره ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آفیس

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com