مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  استانداری
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ اموزش

  توضیحات: تدریس دروس icdl۱ و icdl2

 • بهمن ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  دانشگاه آیندگان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول آموزش

  توضیحات: شرکت در نمایشگاهها و همایش ملی و کنفرانس ملی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت بیبلوس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر فناوری اطلاعات
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  آموزشگاه قلم چی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ استاد دروس تخصصی

دانش تخصصی

 • هوش مصنوعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: استاد رباتیک دانشگاه خوارزمی
دانش تخصصی
 • هوش مصنوعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: استاد رباتیک دانشگاه خوارزمی
https://.com