مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی الکترونیک صنعتی
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علم وصنعت

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  ونیز
  سخت افزار و شبکه/ مدیر تعمیرگاه موبایل

  توضیحات: مدیریت تخصصی ترین کلینیک تعمیرات موبایل در غرب کشور.فارغ التحصیل شدن بیش از ده عدد کار اموز به صورت متخصص.اجرای دوره های اموزشی تعویض emmcوcpuموبایل برای تعمیر کاران شهرهای مجاور .

افتخارات

 • 1391
  حضور در دوره اموزشی شرکت سامسونگ برای تکنسینهای پیشتاز

دانش تخصصی

 • تعمیرات تخصصی موبایل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مکالمه سطح یک
دانش تخصصی
 • تعمیرات تخصصی موبایل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی فنی حرفه ای
https://.com