مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی آموزش زبان
  گرایش انگلیسی /دانشگاه آزاد بوشهر / معدل 14.72

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مدیریت هتلداری . خرید و تدارکات . مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com