مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم زبان انگلیسی
  گرایش آموزش /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بیمه رازی
  نماینده بیمه
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۳
  بیمه نوین
  کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مسلط بر کامپیوتر و کلیه رشته های بیمه ای و نرم افزار فناوران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط بر کامپیوتر و کلیه رشته های بیمه ای و نرم افزار فناوران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com