مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی عمران و محیط زیست
  /دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی تکنیک ) / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com