مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور / معدل 17.55
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه مازندران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت فارس تکنولوژی کیش
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت بهین اندیشه
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • ارائه مقاله در پنجمین همایش اقتصادی دانشگاه مازندران با عنوان تبیین رفتار داده های حسابداری بر اساس چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی در مرکزآموزش همکاران سیستم و مدرک با نمره 100
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آرتا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با برنامه اویوز
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com