مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی روانشناسی عمومی
  /دانشگاه پیام نور نهاوند

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  مرکز فوریت های اجتماعی بهزیستی
  روانشناس مداخله در بحران مرکز

  توضیحات: شرکت در همایش ملی " نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی" به عنوان مشاور شهرستان نهاوند
  حضور فعال در همایش "خود کشی آغاز یک پایان" برای آشنایی با علل و کسب توانایی لازم جهت جلوگیری مناسب از موارد خودکشی در شهرستان
  اتمام و دریافت گواهینامه دوره "پیشگیری از اعتیاد" جهت آشنایی با علل و کمک برای مرتفع کردن مشکلات شخص و مشاوره افراد به خصوص جوانان برای رهایی از دام اعتیاد

 • اسفند ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان بهزیستی شهرستان نهاوند
  کارشناس توانبخشی بهزیستی

  توضیحات: انتخاب از طرف فرمانداری شهرستان به عنوان مشاور جوان و یکی از جوانان نخبه شهرستان نهاوند

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت نیمه حرفه ای در رشته ورزشی کشتی
 • NGO

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مشاوره در امور طلاق و اعتیاد و خودکشی و...
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی روانشناسی عمومی
 • مشاوره تحصیلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره در امور طلاق و اعتیاد و خودکشی و...
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی روانشناسی عمومی
 • مشاوره تحصیلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com