مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 16.14

پروژه ها

 • 1395
  بررسی تاثیر بیسموت بر ریزساختار و دوقلویی آلیاژ AZ80
  مسئول پروژه
 • 1395
  بررسی اتصالات چسبی کامپوزیت ها به روش DCB
  همکار پروژه
 • 1395
  تحقیق و بررسی تاثیر sizing و finishing بر الیاف
  همکار پروژه

افتخارات

 • 1395
  دریافت بورس تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1394
  عضو کمیته اجرایی سیزدهمین همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران
 • 1393
  کسب مقام برترین انجمن ترویجی در جشنواره حرکت 1393
  کسب عنوان دانشجوی پژوهشی برتر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  همکاری با تیم ارتباط با صتعت دانشکده
 • 1392
  دبیر انجمن علمی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد 1391 تا 1393

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش NDT Level II
  60% Complete
  عنوان مدرک: pt , mt

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • MIP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش NDT Level II
  60% Complete
  عنوان مدرک: pt , mt
https://.com