مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه پاسارگاد شیراز
  • 1390 تا 1393
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه پاسارگاد شیراز

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com