مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه پاسارگاد شیراز
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه پاسارگاد شیراز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com