مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا هم اکنون
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت افق کوروش
  مالی و حسابداری/ کاردان مالی و مسئول دفتر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به مطالعه و ورزش
 • علاقه به مطالعه و ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کلاس excel و word
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Pap و out look
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کلاس excel و word
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com