مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه آزاد تنکابن / معدل 17
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه سراسری مازندران / معدل 13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Education (آموزش)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Education (آموزش)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com