مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد گرمسار / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت وارنا
  مسئول دفتر/ اپراتور

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com