مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد
https://.com