مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تهران جنوب / معدل 17.31

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  فاتحین صنعت شریف
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی اداری و حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com