مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
  /دانشگاه علمی کاربردی گلرنگ / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۵
  دایا پحش دایا به آرا پارس رویال بشرافیلم
  مالی و حسابداری/ مسئول دفتر فروش بازاریابی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با اکسل- آشنایی با وورد
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com