مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش تاسیسات حرادتی و برودتی /دانشگاه علوم و فنون قزوین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه بهمن
  اپراتور تولید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1382
  تعمیرات مکانیکی 944 ساعت تعمیرات برقی 466 ساعت isoo9001_200 13 shuj

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ و کرل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com