مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه پیام نور کرج

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت شیمی ساختمان آبادگران
  سرپرست انبار
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت پاکدیس
  سرپرست انبار
 • دی ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت شیمیایی سمن و پلی رزین
  سرپرست انبار
 • فروردین ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۷
  شرکت زر ماکارون
  مسئول انبار مواد اولیه

دانش تخصصی

 • آشنایی به اصول ایزو و مستندات مربوط به انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسط کامل به نرم افزار های انبار همکاران سیستم و هلو آسه و کنترل 2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گذراندن دوره تجارت الکترونیک و اخذ مدرک از دانشگاه تهران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل به کامپیوتر و. اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی به اصول ایزو و مستندات مربوط به انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسط کامل به نرم افزار های انبار همکاران سیستم و هلو آسه و کنترل 2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گذراندن دوره تجارت الکترونیک و اخذ مدرک از دانشگاه تهران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل به کامپیوتر و. اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com