مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه آزاد واحد شاهرود / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  زیلان پارس
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

پروژه ها

 • 1392
  خط راه آهن شاهرود مشهد و شرکت سیمان تهران
  مهندس نقشه بردار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com