مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی شهرسازی
  /دانشگاه تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • تسلط به دروس دوره متوسطه و راهنمایی،تسلط کامل به زبان و ادبیات فارسی،انجام امور هنری از قبیل تئاتر و طراحی و شعر و...
  80% Complete
  عنوان مدرک: رتبه منطقه و استانی
دانش تخصصی
 • تسلط به دروس دوره متوسطه و راهنمایی،تسلط کامل به زبان و ادبیات فارسی،انجام امور هنری از قبیل تئاتر و طراحی و شعر و...
  80% Complete
  عنوان مدرک: رتبه منطقه و استانی
https://.com