مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  /دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com