مختصری از من

به عنوان شخصی که در رشته دکترای دامپزشکی تحصیل و پژوهش میکند اطلاعات دارویی بسیار خوبی دارم و علاقه بسیار زیاد به همکاری با شرکت های دارویی برای کسب تجربه و کار تیمی دارم.
روحیه بسیار انعطاف پذیر و اجتماعی دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری دامپزشکی
  /دانشگاه بابل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com