مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1394
  کارشناسی ارشد الهیات
  گرایش فلسفه و حکمت اسلامی /دانشگاه شیراز / معدل 16.7

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دارای دومقاله ی چاپ شده و دو مقاله ی در دست چاپ هستم مقاله های چاپ شده با موضوع: 1- فلسفه و خانواده؛ که در این مقاله تلاش شده است مباحثی کلی را در خصوص ارتباط فلسفه با خانواده، بیان کند و دربارة مباحث ذیل، سخنانی بیان می نماید: اهمیت تولد نوزاد در یك خانواده، تاثیر نحوة تولد نوزادان، در بروز تغییر نگرشها در خصوص اعضاي خانواده، حقوق والدین و نوزدان و...2- بررسی نظریه عدمیت شرور از دیدگاه فیلسوفان اسلامی؛ در این مقاله به تبیین و تحلیل مساله ی شر و بدی در زندگی و سازگاری این موضوع با عدل و حکمت خداوند پرداخته شده است ... دومقاله ی دیگر نیز در دست چاپ دارم که پس از انتشار گواهی آن تقدیم می گردد.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • 80% Complete
  عنوان مدرک: در مراحل آخر گرفتن مجوز تدریس در دانشگاه از طرف نهاد رهبری هستم و به واسطه ی آن در آزمون کلاسداری که توسط این نهاد برگزار شد موفق شدم و دوره های روش تدریس که توسط این نهاد برگزار شد را با موفقیت گذراندم.

ابزار و نرم افزار

 • مدرک کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl درجه یک و درجه دو

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 80% Complete
  عنوان مدرک: در مراحل آخر گرفتن مجوز تدریس در دانشگاه از طرف نهاد رهبری هستم و به واسطه ی آن در آزمون کلاسداری که توسط این نهاد برگزار شد موفق شدم و دوره های روش تدریس که توسط این نهاد برگزار شد را با موفقیت گذراندم.
https://.com