مختصری از من

به افزایش میزان علم و دانش و یادگیری مهارت های جدید در کار ،علاقمند هستم.از مشکلات و فرصت ها برای پیشرفتم استفاده می کنم.دائما در حال افزایش میزان علم و دانش و یادگیری مهارت های جدید در کار هستم.به کار و فعالیت علاقه دارم.سعی می کنم بهترین باشم.به نظم و انضباط اهمیت می دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دکتر شریعتی

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  داناکارپرداز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویسی وب Asp.Net MVC

  توضیحات: برنامه نویسی نرم افزار سیستم مدیریت شارژ ساختمان

 • مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  صفارایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس SQL

  توضیحات: گزارش گیری سیستم نرم افزار اداره حقوقی بانک ملت

 • آبان ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  درسا رسانه هوشمند
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس وب Asp.Net

  توضیحات: برنامه نویسی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سفر-ورزش-مطالعه-هنرهای نمایشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Asp.Net MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک: MVC مقدماتی و پیشرفته آموزشگاه تحلیل داده 32 ساعت سال 94
 • Single Page Applications
  100% Complete
  عنوان مدرک: SPA آموزشگاه تحلیل داده ها 36 ساعت سال 94
 • ٍEntity Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک: EF آموزشگاه تحلیل داده 36 ساعت سال 94
 • ٍEnterprise Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک: EA معماری نرم افزارهای تجاری آموزشگاه تحلیل داده 56 ساعت سال 94

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft .NET Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Asp.Net MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک: MVC مقدماتی و پیشرفته آموزشگاه تحلیل داده 32 ساعت سال 94
 • Single Page Applications
  100% Complete
  عنوان مدرک: SPA آموزشگاه تحلیل داده ها 36 ساعت سال 94
 • ٍEntity Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک: EF آموزشگاه تحلیل داده 36 ساعت سال 94
 • ٍEnterprise Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک: EA معماری نرم افزارهای تجاری آموزشگاه تحلیل داده 56 ساعت سال 94
https://.com