مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی مالی
    /دانشگاه صنعتی امیر کبیر
https://.com