مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  کارشناسی علوم تربيتي
  /دانشگاه آزاد تهران مركز

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵
  شركت كارگزاري رسمي بيمه كد ٦٤٤
  مدير فني و مدير داخلي
 • فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰
  شركت كارگزاري رسمي بيمه رفاه گستران جام جم
  مدير فني

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com