مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۲
  ایران خودرو خراسان
  کاردکس کالا و سرپرست شیفت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • لجستیک و زنجیره تامین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عمران و مدیریت ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • لجستیک و زنجیره تامین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عمران و مدیریت ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com