مختصری از من

I`m a hardworking, talented fresh industrial engineer with a comprehensive cognition of related working fields. I tried a lot in order to learn the most important key factors of Industrial engineering working fields such as Project Management & Control, Economic Feasibility Analysis ,Quality Assurance, Production Planning . I had good team work spirit. As you know Industrial engineering has entered in many categories of jobs in order to make them more effective &efficient. I can cooperate with you in full time from now on. If you look for an ambitious & hardworking young engineer to invest on for long term purposes, I am the best person you would find.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه تهران / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام
  تحلیل کسب و کار و صنعت/ تحلیلگر کسب و کار

  توضیحات: امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری
  تحقیقات بازار و بهینه کاوی
  تدوین استراتژی کسب و کار در زمینه بهره برداری تم پارک
  برنامه ریزی و کنترل پروژه و تدوین ساختار شکست

 • خرداد ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  پژوهشکده شهید نیلی
  مهندسی صنایع/ کارشناسی فنی

  توضیحات: برنامه ریزی و کنترل پروژه های فی مابین صنعت و دانشگاه

 • مرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت تیروژدنت
  مترجم و مکاتبات بازرگانی(پاره وقت)

  توضیحات: ارتباط با شرکت های خارجی در زمینه واردات تجهیزات دندانپزشکی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تکمیل دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از Microsoft Project , Primavera دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO9001:2008 دوره آموزشی شبیه سازی با نرم افزار Arena در حال انجام مقاله در زمینه های : 1- مهندسی مقاومت پذیری2- تلفیق برنامه ریزی تولید و تعمیرات و نگهداری 3- قیمت گذاری در شرایط رقابتی دو زنجیره تامین

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com