مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه شمال آمل / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مسلط به طراحی فاز ۱ و۲
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به ضوابط شهرداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Skechup
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به طراحی فاز ۱ و۲
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به ضوابط شهرداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com