مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسى طراحى محيط زيست
  /دانشگاه علوم تحقيقات تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  پوشاك هاليدى
  مدير

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com