مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مدیریت اجرایی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران_عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد / معدل 14.86

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  ازاد
  مهندسی عمران معماری/ مهندس عمران
https://.com