مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی آمار
  گرایش آمار و کاربردها /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام پروژه های دانشجویی پروژه برای درس های سری زمانی رگرسیون 1 پیوسته شبیه سازی

پروژه ها

 • 1395
  پروژه سری زمانی،رگرسیون1،پیوسته،شبیه سازی
  تهیه کننده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری R_ spss_matlab_excal
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com