مختصری از من

DataCenter / Virtualization /Routing & Switching

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد IT
  گرایش Network Engineering /دانشگاه Iran University of Science and Technology
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی IT
  گرایش Information System Engineering /دانشگاه Multi Media University / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا هم اکنون
  ایران گیت
  سخت افزار و شبکه/ معاونت فنی

پروژه ها

 • 1396
  طراحی و پیاده سازی شبکه دانشگاه اصفهان
 • 1395
  پیاده سازی امنیت شبکه دانشگاه اصفهان
 • 1393
  طراحی و پیاده سازی و امنیت شبکه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزي اصفهان
 • 1392
  طراحی و پیاده سازی و نگهداری شبکه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزي اصفهان
 • 1388
  مشاوره، طراحی ، پیاده سازی ، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده استانداری استان اصفهان
 • 1388
  طراحي و پیاده سازی ديتاسنتر آب و فاضلاب استان اصفهان
 • 1387
  طراحي و پیاده سازی ديتاسنتر مرکز تحقیقاتی اهل البیت
 • 1387
  پیاده سازی ديتاسنتر شرکت ایران گیت
 • 1386
  طراحی و پیاده سازی مرکز داده پست استان اصفهان
 • 1386
  طراحی و پیاده سازی امنیت مرکز داده پست استان اصفهان
 • 1385
  طراحي و پياده‌سازي زيرساخت شبكه، و پروژه امنیت شبكه شرکت سيمان سپاهان اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Cisco switches C2950 / C2960 / C3560 / C3750 / C4500 / C6500
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Cisco PIX 501 / 506 / 515 / 525 and ASA 5505 / 5510 / 5520 / 5540 firewalls and FWSM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco ACS Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Routing protocols RIP / OSPF / EIGRP / BGP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VPLS/VLANs / STP / RSTP / Etherchannel / MST/ HSRP/ VRRP/ GLBP/PPP/ PPPoE/ L2TP/ GR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VPNs – GRE / IPSec / DMVPN / SSL / MPLS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Securing VLANs, switch access, IDS, IPS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TCP/IP, DNS, DHCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WireShark, Nessus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Cisco switches C2950 / C2960 / C3560 / C3750 / C4500 / C6500
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Cisco PIX 501 / 506 / 515 / 525 and ASA 5505 / 5510 / 5520 / 5540 firewalls and FWSM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco ACS Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Routing protocols RIP / OSPF / EIGRP / BGP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VPLS/VLANs / STP / RSTP / Etherchannel / MST/ HSRP/ VRRP/ GLBP/PPP/ PPPoE/ L2TP/ GR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VPNs – GRE / IPSec / DMVPN / SSL / MPLS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Securing VLANs, switch access, IDS, IPS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TCP/IP, DNS, DHCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WireShark, Nessus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com