مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران / معدل 18.8

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: اکسل : مدرک جهاد دانشگاهی ، سایر مهارت ها را مسلط هستم ولی متاسفانه فاقد مدرک از موسسه هستم .

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com