مختصری از من

به عنوان شخصی که بیش از 20 سال در زمینه اقتصاد تدریس می‌کنم و در موضوعاتی مانند اقتصاد صنعتی، بازرگانی داخلی، فقر و نابرابری و تجارت الکترونیک فعالیت پژوهشی دارم، بسیار علاقمند هستم که این دانش انباشته را با شما به اشتراک گذارم.
چند ویژگی بارز من که می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف شما مفید باشد، روحیه جستجوگری و توان حل مساله من می‌باشد. سخت‌ کوشی، تا کنون در موفقیت‌های حرفه‌ای من بسیار موثر بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1396
  دکتری علوم اقتصادی
  گرایش بین الملل /دانشگاه مفید / معدل 18
 • 1374 تا 1376
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش توسعه و برنامه ریزی /دانشگاه تهران / معدل 16
 • 1369 تا 1374
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه تهران / معدل 15.05

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۹ تا هم اکنون
  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
  استادیار

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • اقتصاد
  80% Complete
  عنوان مدرک: دکتری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای اقتصاد سنجی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مایکروسافت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اقتصاد
  80% Complete
  عنوان مدرک: دکتری
https://.com