مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم تجربی
    گرایش اسلام شیعه

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک: از اموزشگاه تهران
https://.com