مختصری از من

با سلام
بنده توانایی و انگیزه کامل برای فعالیت های آموزش و منابع انسانی را دارم
وسالها فعالیت های آموزشی انجام داده ام و میتوانم برای جایی که استخدام می شوم ارزش افزوده ایجاد کنم.
متشکرم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  گرایش ..... /دانشگاه تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت دفاع و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش

  توضیحات: مشاوره برتر آموزشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقالات بررسی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی سبک های رهبری تحلیل عاملی تائیدی عوامل انتقال تدریس نیازسنجی و فنون آن تدرس خلاقیت و نوآوری تدریس مهارت های ارتباطی

پروژه ها

 • 1389
  برگزاری همایش ها و نمایشگاههای علمی
  معاون اجرایی

افتخارات

 • 1395
  انتخاب شدن به عنوان جوان برتر در سالهای 88تا95

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های علمی.هنری و ورزشی انجام داده ام
 • در سطح دانشگاه.مساجد و فرهنگسراها
 • و از لحاظ ورزشی خودم مقام قهرمانی دارم
 • و چندین بار در مراکز مختلف به عنوان جوان برتر اخلاق و فرهنگی انتخاب شدم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تخصصی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: randr
دانش تخصصی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تخصصی
https://.com