مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 16.67

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مسکن و شهرسازی
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول آزمایشگاه

  توضیحات: مدیرآزمایشگاه مقاومت مصالح و ژئوتکنیک بوده ام
  دو سال مدیر آزمایشگاه مقیم سد نعمت آباد بوده ام
  در شرکت مهندسین مشاور خاک بتن ایران بمدت 15 ماه مسئول آزمایشگاه مقیم بوده ام
  در شرکت مهندسین مشاور خاک و پی الوند بمدت 3 سال مدیر داخلی آزمایشگاه مرکزی بوده ام

پروژه ها

 • 1389
  سد نعمت آباد
  مدیر آزمایشگاه مقیم

  توضیحات: انجام کلیه آزمایشات ومانتورینگ لوله رانی ( پایپ جکینگ)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد سازه
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح آشنایی با آسفالت و خاکریزی و روسازی و زیرسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: چندین مدرک گذراندن دوره های بتن از ساخت تا بهروری و همچنین گود برداری و خاک

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد - ABAQUS - ANSYS-Excel office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد سازه
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح آشنایی با آسفالت و خاکریزی و روسازی و زیرسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: چندین مدرک گذراندن دوره های بتن از ساخت تا بهروری و همچنین گود برداری و خاک
https://.com