مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1389
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی / معدل 12.75

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹
  خودرو سازی زامیاد
  نظارت بر پروسه ساخت
 • خرداد ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۳
  جهتد توسعه منابع آب
  واحد ماشین آلات
 • فروردین ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۲
  سازه پردازی ایران
  مشاور واحد تاسیسات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com